Annonce:
E-mail
Adgangskode
Forkert e-mail eller adgangskode

Glemt adgangskode?
Favorit søgninger

Engagerede medarbejdere søges til Helhedstilbuddet Palle Simonsens Vej 39-43

Annonceringsdato: 14/03/2018 - Set 44 gange

image


 

Moderniseringsprojekt på området Bank-Mikkelsens Vej

Området på Bank-Mikkelsens Vej er i gang med et større moderniseringsprojekt, der indebærer, at der er påbegyndt byggeri af nye og tidssvarende boliger til alle borgerne. Der bygges et tilbud til 24 borgere, som forventes at stå klar til  indflytning i starten af 2019, hvor borgerne fra Palle Simonsens Vej 39-43 vil skulle flytte ind i de nye boliger.

Tilbuddet på Bank-Mikkelsens Vej 20-28 har i forbindelse med byggeriet fået ændret vejnavn til Palle Simonsens Vej grundet omlægninger af vejsystemet på Bank-Mikkelsens Vej området.

Du kan læse mere om "Det gode liv i nye rammer" her

Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej 20-28 er et helhedstilbud for voksne udviklingshæmmede borgere med 38 boliger samt aktivitets- og samværstilbud. Tilbuddet drives efter Servicelovens §108 og §104 og er målrettet 2 forskellige brugergrupper.

Vi søger medarbejder til brugergruppen:

 • Voksne borgere med psykisk udviklingshæmning, som foruden at være udviklingshæmmede også har sindslidelser og i varierende grad behov for støtte til kommunikation. Enkelte af beboerne har ligeledes fysiske handicap. Der er 24 pladser i husene på Palle Simonsens Vej 39-43.
   

ENGAGEREDE MEDARBEJDERE SØGES TIL HUSENE PÅ PALLE SIMONSENS VEJ 39-43

I husene bor der aktuelt 10 og 13 voksne beboere med psykisk udviklingshæmning i alderen fra 36-73 år. De fleste af beboerne har foruden at være udviklingshæmmede også diagnosticerede sindslidelser såsom OCD, skizofreni og affektive sindslidelser. Enkelte beboere har ligeledes fysiske udfordringer.

Enkelte beboere kan i perioder være selvskadende og/eller have udadreagerende adfærd.

Beboerne har behov for fysisk og verbal hjælp og støtte i varierende grad fra moderat til fuld hjælp og støtte til alle dagligdagens funktioner. Flere beboere har behov for fysisk hjælp til hygiejne og egenomsorg

Flere beboere har kommunikationshandicap og har derfor behov for støtte og hjælp til kommunikation.

Nogle beboere færdes med støtte af en medarbejder, og andre kan færdes på egen hånd i nærområdet. Både beboernes evne til at kommunikere og til at færdes selvstændigt er afhængig af deres psykiske tilstand.

Vores pædagogiske tilgang tager afsæt i ”Den indsigtspædagogiske metode”, som tager udgangspunkt i en psykodynamisk referenceramme, hvor fokus er ”det hele menneske”, refleksion, brugerinddragelse og dialog. Vi arbejder med individuelle strukturer og aftaler, idet beboerne profiterer af forudsigelighed og en veltilrettelagt hverdag.

Samarbejdet med beboerne tager ligeledes og blandt andet udgangspunkt i Indsatsplanerne, hvori der bl.a. er fokus på beboernes med- og selvbestemmelse. I Gentofte Kommune er der fokus på den re/habiliterende tænkning og praksis samt på anvendelsen af velfærdsteknologi bl.a. i form af IT-understøttet kommunikation til og med beboerne, hvilket vi er særligt optagede af på tilbuddet i disse år.

Du vil modtage oplæring og introduktion vedrørende beboerne.

Der er tilknyttet internt Aktivitetstilbud, der benyttes af beboerne fra alle 3 huse, og som medarbejder indgår man både i dag- og botilbuddet. Ca. en 1/3 del af beboerne benytter eksternt dagtilbud.

Alle beboerne har et individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud, som bl.a. betyder, at beboerne i varierende grad inddrages i og bidrager til hverdagens fælles ansvarsområder og opgaver såsom indkøb, varemodtagelse, lokal postomdeling, fælles spisning, godt naboskab, omsorgsopgaver m.m., ligesom vi har Aktivitetstilbuddet Loppen, som er et internt aktivitets- og samværshus, hvor beboerne kan deltage i forskellige kreative, musiske, fysiske, samværs/sociale og oplevelses aktiviteter.

Vi arbejder med og udvikler løbende beboermøder og aktiviteter på tværs af husene, ligesom vi har tilknyttet en musikpædagog, der forestår forskellige former for musiske aktiviteter individuelt såvel som fælles.

Vi har igennem de sidste 1½ år arbejdet intensivt med velfærdsteknologi med særlig fokus på kommunikation, hvor vi har gennemført et kommunikationsforløb med Kommunikationscentret i Hillerød med udgangspunkt i ”Teknonologier, der kompenserer mest for flest”, hvor vi har arbejdet med Apps ved brug af IPads til individuel understøttelse af borgernes kommunikation og strukturunderstøttelse, som har skabt stor interesse blandt beboerne og har medvirket til større selvstændighed og indflydelse på eget liv i dagligdagen.

 

VI FORVENTER, AT DU

 • Har en relevant uddannelse som pædagog / social- og sundhedsassistent eller anden relevant uddannelse og/eller har erfaring med borgergruppen
 • Er fagligt engageret, personlig robust og ansvarsfuld
 • Har lyst og vilje til at samarbejde med fokus på den enkelte borgers ressourcer og individuelle handleplan, herunder faglig refleksion
 • Arbejder omsorgsfuldt, tålmodigt og har etikken med i dit virke
 • Kan planlægge og arbejde struktureret blandt andet med udgangspunkt borgernes dags- og ugeplaner
 • Aktivt medvirker i vores udviklingsproces om det gode arbejdsmiljø
 • Har et godt kendskab til IT (Word, Outlook m.m.), skriftlig dokumentation samt udformning af indsatsplaner og øvrige individuelle planer

VI TILBYDER

 • En hverdag med faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Engagerede kolleger
 • En arbejdsplads, hvor faglige dialoger skaber nye indgangsvinkler til komplekse pædagogiske udfordringer
 • En arbejdsplads, hvor dine kompetencer / erfaringer og idéer kommer i spil
 • Fælles personaleudvikling, bl.a. ved deltagelse i Fagligt Udviklingsprogram, beboersupervison, holdninger og leveregler
 • Arbejdsturnus i dag- og aftenvagter inkl. hver 2. weekend samt helligdage, ingen nattevagter.
 • Stillingerne er på 30-35 timer ugentlig
 • Tiltrædelse 1. juni 2018 eller efter aftale.

FÅ MERE AT VIDE
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.bmv.gentofte.dk og er velkommen til at kontakte teamleder Marianne Bech Petersen på tlf. 2021 9414 på hverdage mellem kl. 10-14, eller forstander Margrethe Nørgaard på tlf. 2482 2917. Vi ser meget gerne, at du kontakter os med henblik på et uforpligtende besøg.

LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD
Løn - og ansættelses vilkår i henhold til gældende overenskomst kombineret med lokal forhandling afhængig af uddannelse og kompetencer.

I Gentofte kommune er der en generel politik om, at der indhentes straffeattest inden ansættelse.

ANSØGNINGSFRIST
Tiltrædelse 1. juni 2018 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist er onsdag den 28. marts 2018 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 15.

Ansøgningsfrist
2018-03-28

Kontaktperson
Marianne Bech Petersen
2021 9414

Gentofte Kommune
Palle Simonsens Vej 39-43
Gentofte CharlottenlundJobview
Nørregade 71, 1th
DK-5000 Odense C
+45 71 99 75 80
mail@jobview.dk
CVR: 25993888
Hvad er Jobview?
Jobview er en interaktiv jobportal, der tilbyder en hel ny tilgang til rekruttering og det at søge job. Virksomheder kan indrykke jobannoncer og jobsøgere kan oprette et CV og en jobagent, herunder Video CV. Har du allerede et CV på Jobnet.dk eller LinkedIn kan du hente det ind efter oprettelse. På jobview kan du søge job eller medarbejdere inden for alle fagområder, jobkategorier, jobtyper og lokationer fra et enkelt intelligent søgefelt.
Unikke features:
 • Hent dit CV fra Jobnet eller LinkedIn
 • Søg job på kortet via Google Maps
 • Optag eller link til Video CV
 • Online jobsamtaler via webcam
 • Se job i nærheden med Job App