Annonce:
E-mail
Adgangskode
Forkert e-mail eller adgangskode

Glemt adgangskode?
Favorit søgninger

Omsorgsmedhjælpere søges til Autisme/strukturmiljøet på Palle Simonsens Vej

Annonceringsdato: 14/02/2018 - Set 10 gange

image

 

Moderniseringsprojekt på området Bank-Mikkelsens Vej

Området på Bank-Mikkelsens Vej er i gang med et større moderniseringsprojekt, der indebærer, at der er påbegyndt byggeri af nye og tidssvarende boliger til alle borgerne. Der bygges et tilbud til 24 borgere med Autismespektrumforstyrrelser. Tilbuddet forventes at stå klar til indflytning i slutningen af 2018, hvor borgerne fra Palle Simonsens Vej 35-37 vil skulle flytte ind i de nye boliger.

Tilbuddet har i forbindelse med byggeriet fået ændret vejnavn til Palle Simonsens Vej i grundet omlægninger af vejsystemet på Bank-Mikkelsens Vej området.

Du kan læse mere om "Det gode liv i nye rammer" her


Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej 20-28 er et helhedstilbud for voksne udviklingshæmmede borgere med 38 boliger samt aktivitets- og samværstilbud. Tilbuddet drives efter Servicelovens §108 og §104 og er målrettet 2 forskellige brugergrupper.

Vi søger medarbejdere til brugergruppen:  
Voksne borgere med Autismespektrumforstyrrelser med særligt behov for forudsigelighed samt behov for støtte til kommunikation. Der er 14 pladser i husene på Palle Simonsens Vej 35-37.

I Autisme/strukturmiljøet bor der aktuelt 8 og 6 voksne beboere med psykisk udviklingshæmning i alderen fra 20-61 år med en udviklingsalder, der ligger fra få måneder til 4 år. De fleste af beboerne har en diagnose indenfor autismespektret. Enkelte beboere kan i perioder være selvskadende og have udadreagerende adfærd.

Vores pædagogiske tilgang tager afsæt i neuropædagogikken. Vi arbejder med Low Arousal, forudsigelighed, genkendelighed, handleanvisninger med høj detaljeringsgrad og autismepædagogik.
Vi arbejder med kontaktgrupper, der har det overordnede overblik omkring den enkelte beboer.

Vi arbejder med individuelle fastlagte strukturer, idet beboerne profiterer af forudsigelighed og en veltilrettelagt hverdag med tydelig kommunikation i form af billeder og konkreter.

Alle beboerne har et individuelt tilrettelagt dagsprogram, som indeholder almindelige daglige gøremål, som borgerne deltager i med støtte fra en medarbejder og i det omfang, den enkelte formår som iagttagende eller passivt deltagende. Borgerne deltager fx aktivt omkring måltiderne ved at sætte service på bordet og rydde op efter måltidet eller hjælper til med tøjvask med at bære vasketøjskurv til og fra vaskerummet m.m. Arbejdet tilrettelægges individuelt i forhold til den enkeltes borgers behov og funktionsniveau, således at borgeren opnår en høj grad af deltagelse og indflydelse i dagligdagen.

Der er tilknyttet internt dagtilbud, der benyttes af beboerne og som medarbejder indgår man både i dag- og døgntilbuddet. Ca. en 1/3 del af beboerne benytter eksternt dagtilbud.

Der er aktiviteter såsom vendespil, brug af iPad til spil, historier m.m. samt musik, gynge, side by side cykling, gåture, busture, snoezelhus m.m. ligesom vi har Aktiviteten, som er et internt aktivitets- og samværshus, hvor beboerne kan deltage i forskellige kreative, musiske, fysiske, samværs/sociale aktiviteter. Vi arbejder med aktiviteter på tværs af husene, ligesom vi har tilknyttet en musikpædagog, der forestår forskellige former for musiske aktiviteter individuelt såvel som fælles.

Vi har igennem de sidste 2 år arbejdet intensivt med velfærdsteknologi med særlig fokus på kommunikation, hvor vi har gennemført et kommunikationsforløb med Kommunikationscentret i Hillerød med udgangspunkt i ”Teknonologier, der kompenserer mest for flest”, hvor vi har arbejdet med Apps ved brug af IPads til individuel understøttelse af borgernes kommunikation og strukturunderstøttelse, som har skabt stor interesse blandt beboerne og har medvirket til større selvstændighed og indflydelse på eget liv i dagligdagen.

Stillingerne er på hhv. 35, 32 og 25 timer og er tidsbegrænset til udgangen af 2018 med mulighed for forlængelse.

Vi forventer, at du

 • Gerne har erfaring med vores borgergruppe
 • Er fagligt engageret, personlig robust og ansvarsfuld
 • Har lyst og vilje til at samarbejde med fokus på den enkelte beboers ressourcer og individuelle handleplan, herunder faglig refleksion
 • Er god til at give og modtage feedback
 • Er positiv i din tilgang til beboere og kollegaer, så vi kan fastholde et godt arbejdsklima
 • Kan bidrage til at højne beboernes livskvalitet 
 • Arbejder omsorgsfuldt, tålmodigt og har etikken med i dit virke
 • Kan planlægge og arbejde struktureret blandt andet med udgangspunkt beboernes dags- og ugeplaner
 • Aktivt medvirker i vores udviklingsproces om det gode arbejdsmiljø
 • Har et godt kendskab til IT (Word, Outlook m.m.), skriftlig dokumentation

Vi tilbyder

 • En hverdag med faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • En arbejdsplads, hvor faglige dialoger skaber nye indgangsvinkler til komplekse pædagogiske udfordringer
 • En arbejdsplads, hvor dine kompetencer / erfaringer og idéer kommer i spil
 • Engagerede kolleger
 • Grundig oplæring og introduktion til de enkelte beboere og til neuropædagogisk pædagogik og metode
 • Fælles personaleudvikling
 • Arbejdsturnus i dag- og aftenvagter inkl. hver 2. weekend samt helligdage, ingen nattevagter.
 • Stillingerne er på hhv. 35, 32 og 25 timer og er tidsbegrænset til udgangen af 2018 med mulighed for forlængelse.
 • Tiltrædelse 1. maj 2018 eller efter aftale.

 

Få mere at vide
Du kan læse mere om os på www.bmv.gentofte.dk og er velkommen til at kontakte teamleder Lizette Rohde Madsen på tlf. 30 59 22 92 på hverdage mellem kl. 8-10.

Vi ser meget gerne, at du kontakter os med henblik på et uforpligtende besøg.


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelses vilkår i henhold til gældende overenskomst kombineret med lokal forhandling afhængig af uddannelse og kompetencer.

I Gentofte kommune er der en generel politik om, at der indhentes straffeattest inden ansættelse.

Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være os i hænde senest onsdag den 28. februar 2018 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde interview i uge 11

Tiltrædelse 1. maj 2018 eller efter aftale.

Send ansøgning og relevante bilag elektronisk ved at klikke på knappen "Gå til ansøgningsformular".

 

 

Ansøgningsfrist
2018-02-28

Kontaktperson
Lizette Rohde Madsen
30592292

Gentofte Kommune
Palle Simonsens Vej 35-37
Gentofte CharlottenlundJobview
Nørregade 71, 1th
DK-5000 Odense C
+45 71 99 75 80
mail@jobview.dk
CVR: 25993888
Hvad er Jobview?
Jobview er en interaktiv jobportal, der tilbyder en hel ny tilgang til rekruttering og det at søge job. Virksomheder kan indrykke jobannoncer og jobsøgere kan oprette et CV og en jobagent, herunder Video CV. Har du allerede et CV på Jobnet.dk eller LinkedIn kan du hente det ind efter oprettelse. På jobview kan du søge job eller medarbejdere inden for alle fagområder, jobkategorier, jobtyper og lokationer fra et enkelt intelligent søgefelt.
Unikke features:
 • Hent dit CV fra Jobnet eller LinkedIn
 • Søg job på kortet via Google Maps
 • Optag eller link til Video CV
 • Online jobsamtaler via webcam
 • Se job i nærheden med Job App